کتاب مدیریت و رهبری


خلاصه کتاب اسرار کار
۱۴۰۰/۰۶/۳۱
خلاصه کتاب اسرار کار (ترجمه کتاب Work Rules) در چند دقیقه: به چه دلیل افراد ترجیح می دهند برای شرکت گوگل کار کنند. اینکه کار کردن در شرکت گوگل یک فرصت ...
خلاصه کتاب گاو بنفش
۱۴۰۰/۰۶/۲۳
خلاصه کتاب گاو بنفش (ترجمه کتاب Purple Cow) در چنددقیقه: چرا استثنایی نبودن، معادل مرگ یک شرکت است! به این مثال خوب دقت کنید: دشتی پر از گاو را نگاه ب ...
خلاصه کتاب عادت هشتم
۱۴۰۰/۰۶/۰۷
خلاصه کتاب عادت هشتم (ترجمه کتاب The 8th Habit) در چند دقیقه: این سوالات را پاسخ دهید: میزان رضایت مندی تان از شغلی که دارید چقدر است؟ میزان استفاده ت ...
خلاصه کتاب ایر بی ان بی
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
خلاصه کتاب داستان ایر بی ان بی (ترجمه کتاب The Airbnb Story) در چند دقیقه: به سوال جواب دهید: بنظرتان شرکت Airbnb چگونه و با چه فرایندی توانست خود را ...
خلاصه کتاب استراتژی خوب و استراتژی بد
۱۴۰۰/۰۳/۰۶
خلاصه کتاب استراتژی خوب، استراتژی بد (ترجمه کتاب Good Strategy, Bad Strategy) در چند دقیقه: تفاوت استراتژی خوب با استراتژی بد و دلیل اهمیت آن یکی مهم ...