کتاب استارتاپ و کارآفرینی


خلاصه کتاب ایر بی ان بی
۱۴۰۰/۰۵/۰۵
خلاصه کتاب داستان ایر بی ان بی (ترجمه کتاب The Airbnb Story) در چند دقیقه: به سوال جواب دهید: بنظرتان شرکت Airbnb چگونه و با چه فرایندی توانست خود را ...